Rasteplass, overnatting, sittegruppe, salgsbod og

sikring av myke trafikanter

Urban Natur representerer et bredt, grønt fagmiljø. 
Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.

 

Flettemuren sikrer myke trafikanter:

 • Grønn vegg

 • Urbant landskap

 • Urbant landbruk

 • Overvannshåndtering (opp mot 230 l pr element)

 • Forstøtningsmur (opp til 5 m høyde)

 • Flettemurens elementer:

 • Mål: ca 1 m i diameter, 50 cm høyde

 • Vekt: 750 kg med vannbasseng og vekstmedie

 • System: Bygges i lengde og høyde, ”legoprinsippet”

Kameleonen avgrenser og sikrer områder:

 • Bygget med tanke på reiseliv og naturopplevelser

 • Beskytter mot vær og vind

 • Beskytter mot uønsket trafikk/terror

 • Gir 8 trivelige sitteplasser m/bordeller soveplasser til 2-3 personer

 • Kan brukes til salgsbod

 • Gir optimal utsikt

 • Eksteriørmessig - tilpasses omgivelsene

 • Vekt: ca 8 tonn

 • Areal: 2x2 m diameter

 • Ingen inngripen i grunnen/naturen Flyttes enkelt med kranbil – etter sesong og behov

VELKOMMEN

URBAN NATUR AS
Forusbeen 337
4051 Sola

bengt@urbannatur.no
Heidi: 90158506
Bengt: 90624311

Link til facebook:

TA KONTAKT

© Urban Natur 2018. Org.nr: 920 617 980
Hjemmeside laget av Daniel Oliver

Velde logo