top of page

Fokus

 • kompakte og effektive, grønne løsninger - innendørs/utendørs

 • grønn vegg, terrasse, hage, tak, skråning, parkanlegg, dam

 • tilpasset, helhetlig og funksjonelt

 • miljøvennlige løsninger, satt i en sammenheng

 • effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

 • biologisk mangfold

 • støydemping

 • luftrensing

 • helsebringende og trivselskapende

 • eksklusive og levende landskap - både ute og inne

 • urbant hagebruk/landbruk

 • estetisk særpreg

 • tett, faglig samarbeid - høy kompetanse

 • aktiv forskning og utvikling

NIBIO, UiS og Urban Natur

> forskning og utvikling

Hvorfor en grønn vegg?

> hvordan renser den?

7 måter

å skape

friskere miljø

inne/ute

> HER

Kan vi skape en purple cow?

Kompakte
og effektive, grønne løsninger - innen/utendørs

Effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

Aktiv forskning
og utvikling

Tett, faglig samarbeid - høy kompetanse

VANN-HÅNDTERING

Effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

Les mer >

MILJØVENNLIG

Aktiv forskning

og utvikling

Les mer >

KONSULTASJON

Urban Natur bidrar til et grønnere bybilde, og en enklere forståelse for hva et grønt kontor kan gjøre for dine ansatte

Les mer >

Hvordan ulven endret elva

Hvordan ulven endret elva

Naturen er samspill. Du kan påvirke.
Videoene illustrerer eksempler på helhetlige verdikjeder

Fremtidens byer

Kan vi lære på tvers av landegrenser?

Naturen er samspill. Du kan påvirke.
Videoene illustrerer eksempler på helhetlige verdikjeder

Urban Naturi Colombia

Sandnes og Stavanger en dag?

Naturen er samspill. Du kan påvirke.
Videoene illustrerer eksempler på helhetlige verdikjeder

Please reload

Urban Natur

HELHETLIG UTVIKLING

MILJØVENNLIG DRIFT

Ja til en grønnere by
bottom of page