top of page

Natur helt inn til veikanten

Hvilke muligheter kan Flettemuren gi?

Flettemur Hangaren ll_edited.jpg

FLETTEMUREN

Et vertikalt, multifunksjonelt og kompakt blå-grønt landskap.  Lett å montere, effektiv overvannshåndtering og hengende hage - og så tar den liten plass!  Kan benyttes både som forstøtning, grønn vegg og frittstående landskap.  Et låsesystem gjør at elementene kan bygges i høyden - som legoklosser - og vekten (ca 750 kg) gjør at den står stødig.  Innmaten i elementene tar vare på den funksjonen en ønsker, både plantetrivsel og vannhåndtering.  Spesialdesignet innmat og vekstmedium gjør at hvert element kan ha individuell funksjon, og vare lenge - gjerne 50 år! Alt fra regnbed, urbant landrbuk til grønt landskap.

 

Hvordan er dette mulig?

Naturen er svært tilpasningsdyktig. Alt henger sammen. Ved å spille på lag, kan vi både forstå, utnytte og forsterke naturens egenskaper. Et tett samarbeid med aktuelle fagmiljø, med fokus på spesifikke utfordringer, gjør at vi sammen utvikler effektive og stadig bedre løsninger. Flettemuren er en slik grå-blå-grønn løsning. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Anker 1

Urban Natur AS 
representerer et bredt, grønt fagmiljø. Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.

En liten snutt av monteringen av Flettemuren ved Drivhuset på Bærheim, Sola

bottom of page