top of page

GRØNN TREND I MONACO

NIBIO og Urban Natur

> forskning og utvikling

Hvorfor en grønn vegg?

> hvordan renser den?

7 måter å skape friskere miljø inne/ute

> HER

Hvorfor en grønn vegg?

Kan vi skape en purple cow?

Fokus:​

 • kompakte og effektive, grønne løsninger - innendørs/utendørs

 • grønn vegg, terrasse, hage, tak, skråning, parkanlegg, dam

 • tilpasset, helhetlig og funksjonelt

 • miljøvennlige løsninger, satt i en sammenheng

 • effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

 • biologisk mangfold

 • støydemping

 • luftrensing

 • helsebringende og trivselskapende

 • eksklusive og levende landskap - både ute og inne

 • urbant hagebruk/landbruk

 • estetisk særpreg

 • tett, faglig samarbeid - høy kompetanse

 • aktiv forskning og utvikling


fordrøyende tak, tak-hager

"byggesystem" av elementer til å bygge grønn vegg,
skråning, skjæring, forstøtning, m.m.

elementer for plantebed med vannreservoir

"Livjord" - ugrassfritt og levende, tilpasset omgivelser og formål,

både når det gjelder fordrøyning, kapillærevne og plantevekst

spesielt utvalgt til hvert formål

for samkjøring av drenering, rensing, fordrøyning og vanning

for nødvendig, enkel drift og vedlikehold

Urban Natur AS representerer et sterkt, grønt fagmiljø. 

Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.


Eksempel:

Grønt tak
G
rønn vegg
 

Regnbed

Vekstmedium

Planter

Vannhåndtering system

Brukermanual

Hvorfor

bygge en

grønn

vegg?

Bengt Borsheim, ved noen
Skjævelandsmur-prosjekt

Effektiv vannhåndtering

- naturlig fordrøyning og vannrensing

Kompakte
og effektive, grønne løsninger - innen/utendørs

Forhindrer flom

Tett, faglig

samarbeid

- høy kompetanse

Effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

Aktiv forskning
og utvikling

hvorfor bygge en 
grønn vegg?

Bengt Borsheim, ved noen
Skjævelandsmur-prosjekt

se YouTube film

Hvordan ulven endret elva

Hvordan ulven endret elva

Naturen er samspill. Du kan påvirke.
Videoene illustrerer eksempler på helhetlige verdikjeder

Hvalen fjerner CO2

Fiser du mye? Løsningen kan være en hval på stua

Naturen er samspill. Du kan påvirke.
Videoene illustrerer eksempler på helhetlige verdikjeder

Urban Naturi Colombia

Sandnes og Stavanger en dag?

Naturen er samspill. Du kan påvirke.
Videoene illustrerer eksempler på helhetlige verdikjeder

Please reload

bottom of page