top of page

Fokus:​

 • kompakte og effektive grå-blå-grønne løsninger - inne/ute

 • grønn vegg, terrasse, hage, tak, skråning, parkanlegg, dam

 • tilpasset, helhetlig og funksjonelt

 • miljøvennlige løsninger, satt i en sammenheng

 • effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

 • biologisk mangfold

 • støydemping

 • luftrensing

 • helsebringende og trivselskapende

 • eksklusive og levende landskap - både ute og inne

 • urbant hagebruk/landbruk

 • estetisk særpreg

 • tett, faglig samarbeid - høy kompetanse

 • aktiv forskning og utvikling

NIBIO tester Flettemuren
Flettemuren på Clarion
Bengt Borsheim ved Flettemuren
Flettemuren som forstøtning
Flettemuren som forstøtning
Pilotprosjekt på Bærheim
Flettemuren som en grønn vegg
Hvordan kan Flettemuren brukes?

FLETTEMUREN

 • Arealeffektiv

 • Forstøttende (maks 5 m høyt, 10 elementer)

 • Fordrøyende (opptil 232 l vann pr element)

 • Vannrensende

 • Luftrensende

 • Støydempende

 • Miljøvennlig og levende

 • Skjermende

 • Estetisk

 • Terrorsikring for myke trafikanter 

 

Verdi og økonomi:

 • Lang levetid – perspektiv på 50 år

 • Dynamisk og fleksibel – kan ombygges eller flyttes

 • Effektiv drift og vedlikehold – lett tilgjengelig

 • Gir god økonomi

 

Fordeler og muligheter:

 • Langtidsvannende

 • Tilpasningsdyktig – fra vannbed til steinbed

 • Optimal plantetrivsel – lys, luft og varme

 • Skjermer for vind, vær og innsyn

 • Skreddersydd vekstmedie

 • Planter velges ut fra lokale forhold og ønsket funksjon

 

Urbant landbruk

 • Kjøkkenhager, frukt og bær

 • Egner seg til private hjem og offentlige rom

SAMARBEIDSPARTNERE

Eksempel:

Kompakt landskap arealeffektiv, vertikal hage

Grønt tak fordrøyende tak, tak-hager
Grønn vegg grønn vegg, skråning, skjæring, m.m.

Forstøtning i skråninger og krevende omgivelser

Regnbed elementer for plantebed med vannreservoir

Vekstmedium fra Urban Natur - ugrassfritt og levende, tilpasset omgivelser og formål, både når det gjelder fordrøyning, kapillærevne og plantevekst

Planter spesielt utvalgt til hvert formål

Vannhåndtering system for samkjøring av drenering, rensing, fordrøyning og vanning

Brukermanual for nødvendig, enkel drift og vedlikehold

Flettemur:

Overløp

Flettemurens funksjoner:

Arealeffektiv

Forstøttende (maks 5 m høyt, 10 elementer)

Fordrøyende (opptil 232 l vann pr element)

Vannrensende

Luftrensende

Støydempende

Miljøvennlig og levende

Skjermende

Estetisk

 

Verdi og økonomi:

Lang levetid – perspektiv på 50 år

Dynamisk og fleksibel – kan ombygges eller flyttes

Effektiv drift og vedlikehold – lett tilgjengelig

Gir god økonomi

 

Fordeler og muligheter:

Langtidsvannende

Tilpasningsdyktig – fra vannbed til steinbed

Optimal plantetrivsel – lys, luft og varme

Skjermer for vind, vær og innsyn

Skreddersydd vekstmedie

Planter velges ut fra lokale forhold og ønsket funksjon

 

Urbant landbruk

Kjøkkenhager, frukt og bær

Egner seg til private hjem og offentlige rom

Urban Natur representerer et bredt, grønt fagmiljø. 
Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.

Eksempel:

Kompakt landskap

Grønt tak
G
rønn vegg

Forstøtning

Regnbed

Vekstmedium

Planter

Vannhåndtering system

Brukermanual


arealeffektiv, vertikal hage

fordrøyende tak, tak-hager

grønn vegg, skråning, skjæring, m.m.

i skråninger og krevende omgivelser

elementer for plantebed med vannreservoir

fra Urban Natur - ugrassfritt og levende, tilpasset omgivelser og formål, både når det gjelder fordrøyning, kapillærevne og plantevekst

spesielt utvalgt til hvert formål

for samkjøring av drenering, rensing, fordrøyning og vanning

for nødvendig, enkel drift og vedlikehold

Filmsnutt av Flettemur montering på Bærheim.

bottom of page