top of page

Urban Natur AS representerer et sterkt, grønt fagmiljø.

Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger,

som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.

Eksempel:

Grønt tak
G
rønn vegg
 

Regnbed

Vekstmedium

Planter

Vannhåndtering system

Brukermanual


fordrøyende tak, tak-hager

"byggesystem" av elementer til å bygge grønn vegg,
skråning, skjæring, forstøtning, m.m.

elementer for plantebed med vannreservoir

"Livjord" - ugrassfritt og levende, tilpasset omgivelser og formål,

både når det gjelder fordrøyning, kapillærevne og plantevekst

spesielt utvalgt til hvert formål

for samkjøring av drenering, rensing, fordrøyning og vanning

for nødvendig, enkel drift og vedlikehold

Hvorfor

bygge en

grønn

vegg?

Bengt Borsheim, ved noen
Skjævelandsmur-prosjekt

Effektiv vannhåndtering

- naturlig fordrøyning og vannrensing

Kompakte
og effektive, grønne løsninger - innen/utendørs

Forhindrer flom

Tett, faglig

samarbeid

- høy kompetanse

Effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

Aktiv forskning
og utvikling

bottom of page