top of page

Innovasjon i København:

MER EKSTREMVÆR

Bilde tillatelse fra NRK

SAMARBEIDSPARNERE

Urban Natur representerer et sterkt, grønt fagmiljø. Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.

Urban Natur AS representerer et sterkt, grønt fagmiljø. 
Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.


Eksempel:

Grønt tak
G
rønn vegg
 

Regnbed

Vekstmedium

Planter

Vannhåndtering system

Brukermanual


fordrøyende tak, tak-hager

"byggesystem" av elementer til å bygge grønn vegg,
skråning, skjæring, forstøtning, m.m.

elementer for plantebed med vannreservoir

"Livjord" - ugrassfritt og levende, tilpasset omgivelser og formål,

både når det gjelder fordrøyning, kapillærevne og plantevekst

spesielt utvalgt til hvert formål

for samkjøring av drenering, rensing, fordrøyning og vanning

for nødvendig, enkel drift og vedlikehold

Urban Natur AS representerer et sterkt, grønt fagmiljø. 
Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.


Eksempel:

Grønt tak
G
rønn vegg
 

Regnbed

Vekstmedium

Planter

Vannhåndtering system

Brukermanual


fordrøyende tak, tak-hager

"byggesystem" av elementer til å bygge grønn vegg,
skråning, skjæring, forstøtning, m.m.

elementer for plantebed med vannreservoir

"Livjord" - ugrassfritt og levende, tilpasset omgivelser og formål,

både når det gjelder fordrøyning, kapillærevne og plantevekst

spesielt utvalgt til hvert formål

for samkjøring av drenering, rensing, fordrøyning og vanning

for nødvendig, enkel drift og vedlikehold

bottom of page