top of page

Natur helt inn til veikanten

LES MER

Fokus

> forskning og utvikling
 • kompakte og effektive, grønne løsninger - innendørs/utendørs

 • grønn vegg, terrasse, hage, tak, skråning, parkanlegg, dam

 • tilpasset, helhetlig og funksjonelt

 • miljøvennlige løsninger, satt i en sammenheng

 • effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

 • biologisk mangfold

 • støydemping

 • luftrensing

 • helsebringende og trivselskapende

 • eksklusive og levende landskap - både ute og inne

 • urbant hagebruk/landbruk

 • estetisk særpreg

 • tett, faglig samarbeid - høy kompetanse

 • aktiv forskning og utvikling

Hvorfor

bygge en

grønn

vegg?

Bengt Borsheim, ved noen
Skjævelandsmur-prosjekt

Effektiv vannhåndtering

- naturlig fordrøyning og vannrensing

Kompakte
og effektive, grønne løsninger - innen/utendørs

Forhindrer flom

Fortetting påvirker avrenningen:

Innovasjon i København:

Tett, faglig

samarbeid

- høy kompetanse

Effektiv vannhåndtering - naturlig fordrøyning og vannrensing

Aktiv forskning
og utvikling

Grønn trend i

Monaco

Tak hager

Grønn kunst

i Bilbao

Skjævelandsmuren

Urban Natur AS representerer et sterkt, grønt fagmiljø.

Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger,

som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.

> hvordan hjelper en grønn vegg?

Eksempel:

Grønt tak
G
rønn vegg
 

Regnbed

Vekstmedium

Planter

Vannhåndtering system

Brukermanual


fordrøyende tak, tak-hager

"byggesystem" av elementer til å bygge grønn vegg,
skråning, skjæring, forstøtning, m.m.

elementer for plantebed med vannreservoir

"Livjord" - ugrassfritt og levende, tilpasset omgivelser og formål,

både når det gjelder fordrøyning, kapillærevne og plantevekst

spesielt utvalgt til hvert formål

for samkjøring av drenering, rensing, fordrøyning og vanning

for nødvendig, enkel drift og vedlikehold

bottom of page