top of page

Rasteplass, overnatting, sittegruppe, salgsbod og

sikring av myke trafikanter

Urban Natur representerer et bredt, grønt fagmiljø. 
Vi bidrar med gode og helhetlige løsninger, som vil sikre ønsket funksjon og rasjonell drift over tid.

Anker 1

Flettemuren sikrer myke trafikanter:

 • Grønn vegg

 • Urbant landskap

 • Urbant landbruk

 • Overvannshåndtering (opp mot 230 l pr element)

 • Forstøtningsmur (opp til 5 m høyde)

 • Flettemurens elementer:

 • Mål: ca 1 m i diameter, 50 cm høyde

 • Vekt: 750 kg med vannbasseng og vekstmedie

 • System: Bygges i lengde og høyde, ”legoprinsippet”

SE FLETTEMUREN

Kameleonen avgrenser og sikrer områder:

 • Bygget med tanke på reiseliv og naturopplevelser

 • Beskytter mot vær og vind

 • Beskytter mot uønsket trafikk/terror

 • Gir 8 trivelige sitteplasser m/bordeller soveplasser til 2-3 personer

 • Kan brukes til salgsbod

 • Gir optimal utsikt

 • Eksteriørmessig - tilpasses omgivelsene

 • Vekt: ca 8 tonn

 • Areal: 2x2 m diameter

 • Ingen inngripen i grunnen/naturen Flyttes enkelt med kranbil – etter sesong og behov

SE KAMELEONEN
bottom of page